☰ Menu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania z zakresu geodezji , kartografii i katastru realizowane przez PODGiK w Koninie

Jednostka organizacyjna Powiatu Konińskiego w formie jednostki budżetowej. Wykonuje zadania Starosty Konińskiego z zakresu administracji rządowej określone w art.7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do których należą:

  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  3. zakładanie osnów szczegółowych;
  4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
  5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniajacej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;
  7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.
Wytworzył:
Marek Nowacki
(2014-10-10)
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2014-10-10 12:49:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowacki Marek
(2014-10-10 13:05:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113571